Návod na sestavení a stavbu elektrického ohradníku, princip elektrického ohradníku

Logo firmy Olli vyrábějící elektrické ohradníky - Návod na sestavení elektrického ohradníku

Návod na sestavení elektrického ohradníku, princip elektrického ohradníku. Z nabídky finské společnosti Farmcomp OY jsme pro Vás vybrali široký sortiment elektrických ohradníků Olli. Ve výrobním programu najdete modely síťových, bateriových i solárních zdrojů napětí elektrických ohradníků, všechny typy vodičů, izolátorů a dalšího příslušenství elektrického oplocení. Zárukou kvality je dlouhá tradice výroby elektrických ohradníků. Výroba prvního modelu elektrického ohradníku Olli byla zahájena v r. 1938. Vysokou spolehlivost výrobků dokazuje i záruka 3 roky, kterou poskytujeme na všechny ohradníkové zdroje.

Na této stránce Vás v několika kapitolách provedeme zásadami a postupem sestavení elektrického ohradníku, seznámíte se s celým sortimentem výrobků OLLI a také s několika praktickými tipy pro výstavbu bezpečného a správně fungujícího elektrického ohradníku.

Ceny jednotlivých částí elektrických ohradníků najdete a můžete si online objednat v eshopu nebo na příslušných stránkách jednotlivých součástí, ze kterých se proklikem dostanete do eshopu přímo od jednotlivých položek. V naší nabídce najdete i francouzské elektrické ohradníky Chapron a Clotseul a příslušenství od mnoha jiných výrobců.

Katalog příslušenství elektrických ohradníků a návod k sestavení elektrického ohradníku si můžete stáhnout ve formátu pdf na stránce Ke stažení.

1. Princip elektrického ohradníku

Oplocení je určeno k tomu, aby udrželo domácí zvířata v konkrétních prostorách či k tomu, aby udržela volně žijící zvířata v dostatečné vzdálenosti od kulturních polí a například k ochraně dobytka před predátory a úlů před medvědy.

Správně postavené elektrické oplocení je nákladově efektivní, přátelské vůči zvířatům a jde o bezpečný způsob kontroly pohybu zvířat. Díky následujícím pokynům a s využitím prověřeného příslušenství Olli můžete zajistit nejlepší fungování vašeho ohradníku.

Fungování elektrického ohradníku využívá respektu zvířat. Šok není nebezpečný, je nicméně tak nepříjemný, že po několika pokusech o dotek, se mu začnou zvířata vyhýbat. Pro dohled nad zvířaty tak nejsou nutné žádné složité ani nákladné konstrukce a dokonce i volně žijící zvířata se naučí elektrické ohradníky respektovat. Zdroj napětí elektrického oplocení vysílá jednou za vteřinu do oplocení pulz elektrické energie. Tento pulz má velmi vysoké napětí, je však příliš krátký, takže pro lidi nebo zvířata není nebezpečný.

Funkce elektrického oplocení vychází z přímé a následné zpětné vazby, díky které zvíře zvíře oplocení respektuje. Šok z oplocení je tak nepříjemný, že po několika pokusech o dotek, se mu začnou zvířata vyhýbat. Zvíře musí pochopit, že šok pochází z oplocení, v opačném případě oplocení nefunguje zamýšleným způsobem.

Zvířata se s elektrickým oplocením musí seznámit. Z tohoto důvodu by mělo být zvířatům dovoleno oplocení samotné nebo elektrifikovaný modelový kousek oplocení očichat a dotýkat se ho.

Proces učení je důležitý, protože funkce elektrického oplocení je zcela závislá na respektu ze strany zvířat.

Fungování elektrického ohradníku

Elektrické oplocení funguje následovně:
Elektrický proud teče ze zdroje napětí do ohradníku. Když se zvíře dotkne oplocení, elektrický proud projde tělem zvířete do půdy a dále prostřednictvím zemnících tyčí zpět do oplocení. Zvíře zažije malý elektrický šok, když jeho tělem prochází elektřina.

2. Výběr a instalace zdroje napětí elektrického ohradníku – návod na sestavení elektrického ohradníku:

Výběr zdroje závisí na délce oplocení, typu oplocení, zvířatech, která se mají za oplocením pohybovat a vegetaci, která se může oplocení dotýkat.

Zvířata s dlouhou srstí obvykle potřebují silnější zdroj napětí, protože dlouhá srst působí jako dobrý izolátor. Zejména pak ohrady pro ovce vyžadují velmi silné zdroje napětí oplocení, nicméně i dlouhosrstí koně obvykle vyžadují silné zdroje napětí.

Zdroj napětí ohradníku by měl být umístěn nad terénem a mimo dosah zvířat a malých dětí. Zdroj Olli je odolný proti dešti, nicméně se vždy doporučuje umístit jej tak, aby byl chráněn před deštěm a přímým slunečním zářením.

Zdroj napětí elektrických ohradníků instalujte vždy ve vertikální poloze a nikdy jej nemontujte obráceně!

V případě, že si přejete zdroj napětí umístit dovnitř budovy nebo pokud potřebujete vést napájení ohradníku pod zemí, používejte pro přenos napětí do oplocení vždy zemnící kabely vysokého napětí Olli. Při instalacích elektrického oplocení nikdy nepoužívejte elektrické kabely 230 V. Běžné instalační materiály 230 V jsou určeny pro maximálně 700 Voltů a z tohoto důvodu nejsou vhodné pro napětí elektrického ohradníku, které může dosahovat až 10 000 Voltů.

Technické parametry zdroje napětí elektrického ohradníku

V případě bouřky odpojte zdroj napětí od elektrického ohradníku a elektrické napájecí sítě, abyste zabránili vzniku škod. Pokud to není možné, omezuje vložená pojistka proti úderu blesku pravděpodobnost poškození způsobeného bleskem.

3. Vodiče a příslušenství elektrických ohradníků – návod na sestavení elektrického ohradníku

Jsou-li vodiče oplocení umístěny v malých výškách, musí být zdroj napětí oplocení dostatečně silný, aby vysušil vegetaci, aby tato byla efektivně nevodivá.

Několik tipů pro umístění oplocovacích vodičů je uvedeno níže. Všimnete si, prosím, že Váš výběr je vždy ovlivněn Vašimi konkrétními zvířaty a místními podmínkami. Pro mladá zvířata budete možná potřebovat dolů přidat jeden či více vodičů.

Ohradníky na ovce Ovčí síť Olli nebo 3-4 vodiče 15-50-75 cm (20-40-60-80 cm) – dráty
Ohradníky na hovězí dobytek 1-2 vodiče 60-75 cm (60-90 cm) – stačí provázky
Ohradníky na telata 2 vodiče 45-75 cm – stačí provázky
Ohradníky na prasata 2-3 vodiče 10-35 cm (20-50-75 cm) – stačí provázky
Ohradníky na koně 1-3 vodiče 85-115-140 cm – hlavně pásky
Ohradníky na hříbata, poníky a malé koně 3 vodiče 45-75-120 cm – hlavně pásky
Ohradníky pro velké psy 3-4 vodiče 25-55-80 cm (10-35-55-75 cm) – stačí provázky
Ohradníky pro malé psy 3 vodiče 10-20-45 cm – stačí provázky
Ohradníky pro kočky 3 vodiče 10-20-45 cm – stačí provázky
Ohradníky pro králíky a zajíce 4 vodiče 10-20-30-45 cm – provázky nebo vodivá síť pro králíky
Ohradníky pro kozy 5 vodičů 20-40-60-80-105 cm
Ohradníky pro drůbež – slepice, husy, kachny a krůty 4 vodiče 20-30-50-80 cm – stačí provázky nebo vodivá síť pro drůbež
Ohradníky pro pštrosy 3-5 vodičů 30-80-120-170-200 cm – dráty, lanka
Ohradníky pro jeleny, siky a daňky ve farmovém chovu 4-6 vodičů 20-45-70-95-120-145 cm – kombinace pásky a provázků
Ohradníky proti volavkám a vydrám na ochranu jezírek a rybníků 3 vodiče 20-45-75 cm – stačí provázky
Ohradníky pro lamy 4-6 vodičů 45-70-95-120 cm (20-35-50-65-85-110 cm) – dráty, lanka, pásky

Elektrická oplocení se ve Finsku, domovu společnosti Olli, často používají za účelem zabránění vzniku škod způsobených zvířaty jako jsou losi, vlci a medvědi. V průběhu mnoha let jsme získali značné znalosti a o tyto se rádi podělíme s našimi zákazníky. Potřebujete-li jakoukoliv pomoc při ochraně proti volně žijícím zvíratům, kontaktujte nás prosím přímo!

Volba oplocovacího vodiče elektrického ohradníku

• Ocelové dráty používejte pro pomalá zvířata a trvalé instalace.
• Polyethylenové provázky používejte pro pomalá zvířata a lehká oplocení.
• Polyethylenové pásky nebo polyethylenová lanka používejte pro rychlá zvířata, jako jsou koně.
• Pro ovce používejte ovčí sítě nebo tenké dráty.
• Pro elektrifikaci dřevěných oplocení používejte tenké dráty nebo pásky, jako například u výběhu pro koně.

Uzemnění zdroje napětí elektrického ohradníku

Pulz zdroje napětí způsobuje šok pouze pokud má elektřina volnou zpětnou cestu ze země do uzemnění zdroje napětí oplocení. Aby tato zpětná cesta vznikla, je uzemnění zdroje napětí propojeno do země pomocí zemnících tyčí.

Výjimkou jsou oplocení, u kterých se jako zpětná cesta pro elektřinu používá samostatný zemnící drát. I u tohoto typu oplocení musí být zdroj napětí uzemněn pomocí zemnících tyčí, aby se zabránilo rušení.

Najděte plochu pro umístění zemnících tyčí, která obsahuje dobře vodivou zeminu (ne písčitou nebo kamenitou). Zemina, která je v průběhu roku vlhká je nejlepší.

Na vybraném prostoru posuňte zemnící tyče o 1 metr stranou po přímce nebo do trojúhelníku. Konce ponechte 10 cm nad terénem tak, abyste zajistili svorky uzemnění.

Uzemění zdroje napětí elaktrického ohradníkuZemnící tyče propojte v sériích pomocí drátu, který je dodáván spolu se zemnícími tyčemi Olli. Prostor označte jako nebezpečný.

V ideálním případě potřebujete jednu zemnící tyč na jeden joule výstupu zdroje napětí, při dobrých podmínkách bude stačit menší množství.

Ze seznamu příslušenství si vyberte doplňující prvky elektrického ohradníku, jako jsou brány, spojky, napínače, apod.

4. Tyče a izolátory elektrických ohradníků – návod na sestavení elektrického ohradníku?

Podle zvoleného typu vodiče, druhu zvířat a místních podmínek vyberte odpovídající tyče a sloupky. Pro dřevěné sloupky zvolte druh izolátoru, který odpovídá Vašim požadavkům.

tyče a izolátory elektrických ohradníků OLLI
tyče a izolátory elektrických ohradníků OLLI
Tip: Pro zvětšení obrázku tyčí a izolátorů klikněte
Tip: Pro zvětšení obrázku tyčí a izolátorů klikněte

http://www.elektricke-ohradniky/tyce-sloupky/

5. Testování elektrického ohradníku – návod na sestavení elektrického ohradníku:

Poté, co je oplocení postaveno, otestujte jeho fungování pomocí testeru Olli. Zemnící kolík testeru zapíchněte do země a dotkněte se oplocení kolíkem v horní části testeru.

Testování elektrického ohradníkuObvykle je napětí dobře fungujícího oplocení mezi 4 a 10 kV (4000-10 000V) v závislosti na zdroji napětí a délce ohradníku.

Hovězí dobytek a koně vyžadují napětí elektrického ohradníku 2 kV nebo více, zatímco elektrické oplocení pro ovce či volně žijící zvířata vyžaduje napětí 3 kV a více.

Je dobré provádět měření napětí ohradníku v pravidelných intervalech tak, aby bylo zajištěno řádné fungování oplocení. Pokud se odečet zřejmě liší od obvyklých hodnot, víte, že je nutné oplocení zkontrolovat a hledat možné poruchy.

6. Tipy a příklady řešení elektrických ohradníků a vytvoření ohradníkové brány – návod na sestavení elektrického ohradníku:

příklad řešení elektrického ohradníku
příklad řešení elektrického ohradníku
Tip: Pro zvětšení obrázku příkladů řešení elektrického hrazení klikněte
Tip: Pro zvětšení obrázku příkladů řešení elektrického hrazení klikněte
příklad řešení elektrického ohradníku
Tip: Pro zvětšení obrázku příkladů řešení elektrického hrazení klikněte

7. Nástroje, nářadí a technika potřebné ke stavbě a údržbě ohradníku – návod na sestavení elektrického ohradníku:

Skutečné potřeby se mohou lišit v závislosti na typu oplocení.
Kombinačky s vnějším břitem pro stříhání vodičů – farmářské kleště.
Akušroubovák pro utahování šroubů a izolátorů pro dřevěné kůly.
Zemní vrták pro hloubení děr pro dřevěné kůly.
Palice Olli pro upevnění dřevěných kůlů není-li k dispozici proud pro přístroje.
Klíč pro utažení konektorů lan.
Voltmetr oplocení Olli pro testování oplocení.
Vozík pro přepravu materiálu