Návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy, neviditelného plotu pro psy

Přinášíme Vám návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy.

Instalace vysílače elektronického ohradníku pro psy:

* Vysílač musí být umístěn v místě bezpečně chráněném proti vodě a vlhkosti. Snáší změny teploty (v rozmezí dle technických podmínek), ale vniknutím vody by byl zničen.
* Upevněte vysílač na vnitřní zeď blízko elektrické zásuvky (220 V).
* Připojte vysílač k napájecímu adaptéru zasunutím kablíku adaptéru do vysílače a zasunutím adaptéru do síťové zásuvky.

Instalace anténního drátu elektronického ohradníku:

Aby systém fungoval, musí být drát připojen k vysílači a tvořit nepřerušenou smyčku drátu o průřezu 1–2,5 mm2 v závislosti na délce smyčky. Od vysílače rozviňte drát kolem Vašeho pozemku. Pro vyvedení drátu z garáže, domu nebo jiného krytého místa, kde je umístěn vysílač jej protáhněte skrz okno, dveře nebo jiným vhodným způsobem. Drát může být umístěn na zemi, mělce zakopán (max. 5 cm hluboko) nebo připevněn na stávající plot nebo zeď (v tomto případě maximálně do výšky 30 cm nad zemí). Drát nesmí být napnutý, neboť by se mohl změnou délky v důsledku teplotních změn poškodit.

Pokud potřebujete více než 100 m anténního drátu, musíte k němu připojit další drát potřebné délky pomocí zářezových konektorů, nebo jiným vhodným a spolehlivým způsobem. Místo spoje (ani žádný jiný úsek drátu) však nesmí zůstat odizolován. Při použití námi dodaných zářezových konektorů není třeba drát na konci zbavovat izolace. Jestli chcete, aby pes mohl volně procházet určitým místem na Vašem pozemku, kterým musíte vést drát (například mezi vysílačem umístěným v garáži a drátem vedeným po obvodu Vašeho pozemku) naviňte odchozí drát kolem příchozího: zkroucení vodičů kolem sebe způsobuje vyrušení emitovaných vln.

V rozích netvarujte drát do pravého úhlu, ale vytvořte dle možnosti raději širší oblouk. Když máte vytvořenou smyčku a jste s druhým koncem zpátky u vysílače, odizolujte oba konce drátu a připevněte je do konektoru vysílače dvěma šroubky. Zasuňte konektor do příslušného místa vysílače (konektor je vytvarovaný a lze zasunout pouze jedním způsobem).

Vymezující terčíky pro elektronický ohradník:

Vymezující terčíky umožňují, aby pes viděl zónu, ve které se může volně pohybovat, a hranice, které nesmí překročit (pokud je drát veden místem, kde není hranice vymezena přirozeným způsobem, například živým plotem). Doporučujeme, aby byly značky umístěny na vnitřním okraji zvukové výstražné zóny, v dostatečné blízkosti od sebe. Až se pes dobře seznámí se svou hranicí, je možno značky odstranit.

Zapnutí a vypnutí elektronického ohradníku:

Vysílač elektronického ohradníku:

Zapojte konektor adaptéru do zdířky na spodní straně jednotky vysílače a zapojte do zásuvky. Vysílač zapnete vypínačem na spodní straně jednotky do polohy „ON“. Rozsvítí se zelená indikační kontrolka na předním panelu a v případě, že nemáte připojen anténní drát rozbliká se červená kontrolka (Loop error) a vysílač začne vydávat zvukový přerušovaný signál. Po připojení anténního drátu kontrolka zůstane trvale svítit a vysílač přestane vydávat zvukový signál.

Přijímač elektronického ohradníku (obojek):

Vložení (výměna) baterie: Křížovým šroubováčkem odšroubujte 4 šroubky víčka krytu přijímače. Vložte 3V baterii typu CR2 přičemž dbejte na správnou polaritou, vyznačenou znaménkem „+“ na plošném spoji, vedle bateriového prostoru. Ozve se pípnutí indikující,
že je obojek aktivní.

Ujistěte se, že je těsnění na správném místě, tj. v drážce na víčku. Aby se zachovala vodotěsnost, doporučujeme toto těsnění alespoň jednou za rok vyměnit, nebo pro prodloužení jeho životnosti občas potřít silikonovou vazelínou. Vraťte víčko krytu přijímače a pomocí křížového šroubováčku dotáhněte mírnou silou 4 šroubky.

Když vyměníte baterii, obojek si pamatuje mód, který jste měli navolený předtím.

Vypnutí elektronického ohradníku:

Pokud není přijímací obojek dlouhou dobu používán, měla by se z něj baterie vyjmout. Jestli chcete odvést psa ven z ohrazeného pozemku, sejměte mu přijímací obojek. Můžete také vypnout vysílač vypínačem do polohy „OFF“.

Nastavení šířky zón (výstražné a korekční zóny):

Pomocí vysílače můžete zvětšit nebo zmenšit šířku výstražné a korekční zóny, v závislosti na podmínkách Vašeho pozemku a na tom, jak je položen anténní drát.

Výstražná zóna (zvukový signál):

Plynule nastavitelná od 0,40 m do 5 m (detekční vzdálenost je přibližná, závisí na délce smyčky a umístnění drátu) na obou stranách drátu pomocí knoflíku umístěném na panelu vysílače. Stupně od 0 do 10 vám pomohou definovat šířku zóny dle Vašich potřeb, přičemž přibližně platí, že 0 = 0,40 m a 10 = 5 m.

Korekční zóna (impulsy):

Plynule nastavitelná od 0,30 m do 1,50 m (detekční vzdálenost je přibližná, závisí na délce smyčky a umístění drátu) na obou stranách drátu. Stupně od 0 do 10 Vám pomohou definovat šířku zóny dle Vašich potřeb, přičemž přibližně platí, že 0 = 0,30 m a 10 = 1,5 m.

Kontrola nastavení zón:

Před vypuštěním Vašeho psa do jemu vymezeného prostoru, byste měli fyzicky ověřit plochu a hranice Vašeho pozemku určenou Vašemu zvířeti. Za tímto účelem nejprve přiložte vývody zkušební výbojky pod elektrody přijímacího obojku, mírně je povolte a poté opět lehce přitáhněte tak, aby přitlačily drátky testovací výbojky. Do přijímacího obojku vložte baterii, a poté zapněte vysílač vypínačem na levé straně do polohy „ON“. Nastavte knoflíky obou potenciometrů do polohy „0“.

Nastavení korekční zóny:

Zvolte si vzdálenost od anténího drátu, kde chcete aby byla korekční zona určená Vašemu zvířeti, postavte se do tohoto místa a držte přijímací obojek za řemínek přibližně 30 cm nad zemí logem směrem k anténnímu drátu. Potom pomalu otáčejte potenciometrem pro nastavení korekční zóny až se v daných intervalech (přibližně po 1 sekundě) pravidelně rozsvítí testovací kontrolka a spolu s ní se ozve zvukový signál.

Nastavení výstražné zóny:

Postup je stejný jako u korekční zóny. Zvolte si vzdálenost od anténího drátu, kde chcete aby byla výstražná zona určená Vašemu zvířeti, postavte se do tohoto místa a držte přijímací obojek za řemínek přibližně 30 cm nad zemí logem směrem k anténnímu drátu. Potom pomalu otáčejte potenciometrem pro nastavení výstražné zóny až se ozve rychlý přerušovaný zvukový signál.

Důležité:

Šířka zón se mění v závislosti na délce a umístění anténního drátu na pozemku. Čím delší bude anténní drát, tím užší budou zóny. Rovněž v místě zakřivení (v rozích) může být šířka jiná než na rovných úsecích.

Nastavení intenzity korekčních impulsů:

Přijímací obojek d–fence je vybaven 8 módy, takže můžete přizpůsobit úroveň napomenutí velikosti a citlivosti Vašeho psa.
Když chcete změnit mód, obojek musí být zapnut (tj. v obojku je vložena baterie). Otevřením bateriového prostoru (odšroubováním víčka) získáte přístup k tlačítku, kterým provádíte změnu módu.
K aktivaci tohoto tlačítka použijte špičatý předmět jako je například hrot tužky. Mód se mění tisknutím a držením tlačítka; přijímací obojek přitom vydává určitý počet pípnutí (1 až 8). Počet pípnutí určuje číslo módu.
Během nastavování módu drže tlačítko stisknuté. Uvolněte jej v okamžiku, kdy je dosaženo požadovaného módu; přijímací obojek si zapamatuje Vámi vybranou konfiguraci.

Módy elektronických ohradníků

Způsob výcviku psů:

Začínáme používat obojek:
Počáteční období použití může začít u mladého psa ve věku 6 měsíců, po dokončení základní výchovy. Nedávejte přijímací obojek zvířeti ve špatném zdravotním stavu (srdeční problémy, epilepsie apod.) nebo psovi, který má problémové chování. Pes si bude potřebovat zvyknout nosit obojek: ponechávejte mu jej nasazený několik dní bez jeho používání.

Postupujte postupně a pomalu:
Aby si Váš pes rychle vytvořil spojení mezi svým nesprávným chováním a jeho nápravou, je nutné poutat jeho pozornost, nejprve upozorněním zvukovým signálem: „zvuková výstražná zóna“, a poté impulsem „korekční zóna“. Značky mu pomohou zviditelnit začátek výstražné zóny.

Povzbuzujte psa poplácáním a pohlazením:
Po napomenutí impulsem, jakmile se naučí poslechnout a vrátí se zpět, by měl být pochválen. Porozumí pak mnohem rychleji a jeho snaha poslouchat se bude zvětšovat. Když již plně porozuměl spojení mezi impulsem a svým nesprávným chováním, můžete se věnovat své vlastní práci, ale stále jej nezapomínejte pochválit za správné chování, abyste posilovali jeho schopnost chápat správné „pojetí poslušnosti“.

Sady neviditelných plotů pro psy, elektronických ohradníků pro psy:

Elektronické ohradníky pro psy lze objednat proklikem do eshopu u položky a přidáním do košíku nebo přímo v eshopu v sekci Elektronické ohradníky pro psy.

Elektronický ohradník pro psy d-fence 1001 pro instalaci do 1200 m set bez anténního drátu

Elektronický ohradník pro psy d-fence 1001 pro instalaci do 1200 m set bez anténního drátu

Elektronický ohradník pro psy d-fence 1001 pro instalaci do 1200 m bez anténního drátu - neviditelný plot pro psy, anténní drát je nutno objednat zvlášť z naší nabídky dle celkové délky Vaší instalace.

Efektivní způsob, jak psa naučit respektovat určený prostor pro volný pohyb, kde mu nehrozí žádné nebezpečí.

Elektronický neviditelný plot d-fence je tvořen vysílacím generátorem, přijímačem a anténou, tu představuje jednoduchý izolovaný drát. Vysílací generátor generuje signál do anténního drátu, pomocí kterého ohraničíte zvolený prostor výstražnou a korekční zónou. Přijímač připevněný na obojku psa snímá signál šířící se z nainstalovaného anténního drátu, překoná-li pes hranici prvního (výstražného) pásma, přijímač začne vydávat přerušovaný zvukový signál. Nereaguje-li pes na zvukové varování a překročí hranici i druhého (korekčního) pásma, přijímač vydá současně zvukový signál a korekční impuls. Intenzitu korekčního impulsu, stejně tak jako šířku korekční i výstražné zóny, je možné jednoduše nastavit. Počet psů s připevněným přijímačem na obojku není omezen.

Obojek je kompaktní, 100% voděodolný a vzhledem k nízké hmotnosti a ergonomickému designu je možné ho použít pro všechna plemena psů.

Díky elektronickému neviditelnému plotu se váš pes velmi rychle naučí respektovat hranice definovaného prostoru a bude se svobodně pohybovat pouze v místech, kde mu nehrozí žádné nebezpečí.

Elektronické systémy generátoru a obojku využívají moderní technologii na bázi jednočipových mikroprocesorů. Zařízení je vhodné pro jakýkoliv typ terénu, lze jej velmi snadno nainstalovat pomocí běžného nářadí. Aby systém neviditelného plotu fungoval, musí být drát připojen k vysílači a tvořit nepřerušenou smyčku drátu (vyvarujte se jeho poškození).

Od vysílače rozvinete drát kolem vašeho pozemku. Drát může být umístěn na zemi, mělce zakopán (max. 10 cm hluboko) nebo připevněn na stávající plot nebo zeď (v tomto případě max. do výšky 30 cm nad zemí).

Ve standardním balení je 100 m anténního drátu. Jestliže potřebujete více než 100 m, můžete si u nás dokoupit další balení a drát potom pomocí zářezových konektorů spojíte (zářezové konektory jsou součástí základního balení).

Jestliže chcete, aby pes mohl volně procházet určitým místem na vašem pozemku, kterým musíte vést drát, navinete odchozí drát kolem příchozího, zkroucení vodičů kolem sebe způsobuje vyrušení emitovaných vln a pes se může tímto místem volně pohybovat.

Napětí v anténě nepřekračuje 12 V, nehrozí tudíž žádné nebezpečí i při eventuelním přerušení vodiče. Pro lepší orientaci je možné označit vymezený prostor terčíky.

Elektronický ohradník pro psy je na rozdíl od elektrického ohradníku pro psy neviditelný, proto se mu také říká neviditelný plot pro psy. Elektronický neviditelný plot DOGtrace™ d-fence, tvoří vysílací generátor, anténní drát a elektrický obojek s ohradníkem, vám pomůže omezit rozběh vašeho psa, vytvořit “zakázané zóny”, aniž by pes přišel o svobodu pohybu.

Výhody neviditelného plotu d-fence:

 • velmi snadná a rychlá instalace (plot může být funkční během 1 hodiny)
 • levná a velmi variabilní varianta oplocení pozemku - v případě potřeby můžete během chvilky změnit oplocení dle aktuálních požadavků (ohraničení bazénu, záhonků, skalky, vchodových dveří do domu, atd.)
 • plot je „neviditelný“, tzn. že vám neruší výhled do okolí, ani vám esteticky nenaruší zahradu může doplnit stávající plot, který pejsek přesto překonává (přeskakuje, podhrabuje, prokousává…)
 • ve vymezeném prostoru můžete držet libovolný počet psů

Délka instalace a doporučený průřez drátu:

 • do 400 m- 0,75 mm2
 • 400 m - 600 m- 1,0 mm2
 • 600 m - 900 m- 1,5 mm2
 • 900 m - 1200 m- 2,5 mm2

Vysílací generátor

 • 1. pásmo (výstražné): plynule nastavitelné v rozmezí 0,4 až 5 metrů
 • 2. pásmo (korekční): plynule nastavitelné v rozmezí 0,3 až 1,5 metrů
 • drát: nízkoimpedanční měděný izolovaný 0,75 až 2,5 mm2, délka max. 1200 metrů
 • napájení: adaptér 230 V / 50 Hz, 15 V / 100 mA
 • ohraničená plocha: 9 ha
 • rozměry 152 x 119 x 42 (D x Š x V)

Obojek

 • rozměry: 30 x 42 x 64 mm
 • hmotnost: 60 g (bez baterie a elektrod)
 • napájení: lithiová baterie CR2 3V
 • životnost baterie: 6 měsíců v pohotovostním režimu
 • nastavitelný obvod krku: 20 až 70 cm
 • vodotěsný, spolehlivý v každém režimu
 • intenzitu korekčního impulsu je možno nastavit na obojku v osmi úrovních
 • funkce ISIT umožňuje detekovat výskyt a intenzitu rušivých signálů v místech, kde plánujete instalovat anténní drát a zamezit tak již dopředu možným problémům se správnou funkcí zařízení d-fence

Obsah balení

 • generátor
 • napájecí adaptér
 • magnet se šňůrkou na krk
 • zářezové konektory 2 ks
 • přijímač s tkaným řemenem (75 cm)
 • elektrody 12 a 17 mm
 • lithiová baterie CR2 3V
 • testovací doutnavka

Podívejte se na návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy .

Koupit v e-shopu
Elektronický ohradník pro psy Dogtrace d-fence 101 pro instalaci 100 m kompletní set

Elektronický ohradník pro psy Dogtrace d-fence 101 pro instalaci 100 m kompletní set

Elektronický ohradník pro psy d-fence 101 pro instalaci 100 m kompletní - elektronický neviditelný plot pro psy, možnost dokoupení anténího drátu o průřezu 0,75 mm2, s ním můžete provést instalaci až do délky 300 m.

Efektivní způsob, jak psa naučit respektovat určený prostor pro volný pohyb, kde mu nehrozí žádné nebezpečí.

Elektronický neviditelný plot d-fence je tvořen vysílacím generátorem, přijímačem a anténou, tu představuje jednoduchý izolovaný drát. Vysílací generátor generuje signál do anténního drátu, pomocí kterého ohraničíte zvolený prostor výstražnou a korekční zónou. Přijímač připevněný na obojku psa snímá signál šířící se z nainstalovaného anténního drátu, překoná-li pes hranici prvního (výstražného) pásma, přijímač začne vydávat přerušovaný zvukový signál. Nereaguje-li pes na zvukové varování a překročí hranici i druhého (korekčního) pásma, přijímač vydá současně zvukový signál a korekční impuls. Intenzitu korekčního impulsu, stejně tak jako šířku korekční i výstražné zóny, je možné jednoduše nastavit. Počet psů s připevněným přijímačem na obojku není omezen.

Obojek je kompaktní, 100% voděodolný a vzhledem k nízké hmotnosti a ergonomickému designu je možné ho použít pro všechna plemena psů.

Díky elektronickému neviditelnému plotu se váš pes velmi rychle naučí respektovat hranice definovaného prostoru a bude se svobodně pohybovat pouze v místech, kde mu nehrozí žádné nebezpečí.

Elektronické systémy generátoru a obojku využívají moderní technologii na bázi jednočipových mikroprocesorů. Zařízení je vhodné pro jakýkoliv typ terénu, lze jej velmi snadno nainstalovat pomocí běžného nářadí. Aby systém neviditelného plotu fungoval, musí být drát připojen k vysílači a tvořit nepřerušenou smyčku drátu (vyvarujte se jeho poškození).

Od vysílače rozvinete drát kolem vašeho pozemku. Drát může být umístěn na zemi, mělce zakopán (max. 10 cm hluboko) nebo připevněn na stávající plot nebo zeď (v tomto případě max. do výšky 30 cm nad zemí).

Ve standardním balení je 100 m anténního drátu. Jestliže potřebujete více než 100 m, můžete si u nás dokoupit další balení a drát potom pomocí zářezových konektorů spojíte (zářezové konektory jsou součástí základního balení).

Jestliže chcete, aby pes mohl volně procházet určitým místem na vašem pozemku, kterým musíte vést drát, navinete odchozí drát kolem příchozího, zkroucení vodičů kolem sebe způsobuje vyrušení emitovaných vln a pes se může tímto místem volně pohybovat.

Napětí v anténě nepřekračuje 12 V, nehrozí tudíž žádné nebezpečí i při eventuelním přerušení vodiče. Pro lepší orientaci je možné označit vymezený prostor terčíky.

Elektronický ohradník pro psy je na rozdíl od elektrického ohradníku pro psy neviditelný, proto se mu také říká neviditelný plot pro psy. Elektronický neviditelný plot DOGtrace™ d-fence, tvoří vysílací generátor, anténní drát a elektrický obojek s ohradníkem, vám pomůže omezit rozběh vašeho psa, vytvořit “zakázané zóny”, aniž by pes přišel o svobodu pohybu.

Výhody neviditelného plotu d-fence:

 • velmi snadná a rychlá instalace (plot může být funkční během 1 hodiny)
 • levná a velmi variabilní varianta oplocení pozemku - v případě potřeby můžete během chvilky změnit oplocení dle aktuálních požadavků (ohraničení bazénu, záhonků, skalky, vchodových dveří do domu, atd.)
 • plot je „neviditelný“, tzn. že vám neruší výhled do okolí, ani vám esteticky nenaruší zahradu může doplnit stávající plot, který pejsek přesto překonává (přeskakuje, podhrabuje, prokousává…)
 • ve vymezeném prostoru můžete držet libovolný počet psů

Délka instalace a doporučený průřez drátu:

 • do 400 m - 0,75 mm2
 • 400 m - 600 m - 1,0 mm2
 • 600 m - 900 m - 1,5 mm2
 • 900 m - 1200 m - 2,5 mm2

Vysílací generátor

 • 1. pásmo (výstražné): plynule nastavitelné v rozmezí 0,4 až 5 metrů
 • 2. pásmo (korekční): plynule nastavitelné v rozmezí 0,3 až 1,5 metrů
 • drát: nízkoimpedanční měděný izolovaný 0,75 až 2,5 mm2, délka max. 1200 metrů
 • napájení: adaptér 230 V / 50 Hz, 15 V / 100 mA
 • ohraničená plocha: 9 ha
 • rozměry 152 x 119 x 42 (D x Š x V)

Obojek

 • rozměry: 30 x 42 x 64 mm
 • hmotnost: 60 g (bez baterie a elektrod)
 • napájení: lithiová baterie CR2 3V
 • životnost baterie: 6 měsíců v pohotovostním režimu
 • nastavitelný obvod krku: 20 až 70 cm
 • vodotěsný, spolehlivý v každém režimu
 • intenzitu korekčního impulsu je možno nastavit na obojku v osmi úrovních
 • funkce ISIT umožňuje detekovat výskyt a intenzitu rušivých signálů v místech, kde plánujete instalovat anténní drát a zamezit tak již dopředu možným problémům se správnou funkcí zařízení d-fence

Obsah balení

 • generátor
 • napájecí adaptér
 • magnet se šňůrkou na krk
 • zářezové konektory 2 ks
 • přijímač s tkaným řemenem (75 cm)
 • elektrody 12 a 17 mm
 • lithiová baterie CR2 3V
 • testovací doutnavka

Podívejte se na návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy .

Koupit v e-shopu

Příslušenství neviditelných plotů pro psy, elektronických ohradníků pro psy:

Chovatelské potřeby pro psy – potřeby pro chovatele psů – potřeby pro chov psů – psí potřeby:

Elektronický ohradník pro psy d-fence 2002 6tdSENSE pro instalaci 100 m kompletní
 • Krmítka pro psy
 • násypná krmítka pro psy, automatická krmítka pro psy, automatické dávkovače krmiva
Boudy pro psy, psí boudy, transportní boxy pro psy do auta