Návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy, neviditelného plotu pro psy

Návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy, neviditelného plotu pro psy

Přinášíme Vám návod na instalaci elektronického ohradníku pro psy.

Instalace vysílače elektronického ohradníku pro psy:

* Vysílač musí být umístěn v místě bezpečně chráněném proti vodě a vlhkosti. Snáší změny teploty (v rozmezí dle technických podmínek), ale vniknutím vody by byl zničen.
* Upevněte vysílač na vnitřní zeď blízko elektrické zásuvky (220 V).
* Připojte vysílač k napájecímu adaptéru zasunutím kablíku adaptéru do vysílače a zasunutím adaptéru do síťové zásuvky.

Instalace anténního drátu elektronického ohradníku:

Aby systém fungoval, musí být drát připojen k vysílači a tvořit nepřerušenou smyčku drátu o průřezu 1–2,5 mm2 v závislosti na délce smyčky. Od vysílače rozviňte drát kolem Vašeho pozemku. Pro vyvedení drátu z garáže, domu nebo jiného krytého místa, kde je umístěn vysílač jej protáhněte skrz okno, dveře nebo jiným vhodným způsobem. Drát může být umístěn na zemi, mělce zakopán (max. 5 cm hluboko) nebo připevněn na stávající plot nebo zeď (v tomto případě maximálně do výšky 30 cm nad zemí). Drát nesmí být napnutý, neboť by se mohl změnou délky v důsledku teplotních změn poškodit.
Pokud potřebujete více než 100 m anténního drátu, musíte k němu připojit další drát potřebné délky pomocí zářezových konektorů, nebo jiným vhodným a spolehlivým způsobem. Místo spoje (ani žádný jiný úsek drátu) však nesmí zůstat odizolován. Při použití námi dodaných zářezových konektorů není třeba drát na konci zbavovat izolace. Jestli chcete, aby pes mohl volně procházet určitým místem na Vašem pozemku, kterým musíte vést drát (například mezi vysílačem umístěným v garáži a drátem vedeným po obvodu Vašeho pozemku) naviňte odchozí drát kolem příchozího: zkroucení vodičů kolem sebe způsobuje vyrušení emitovaných vln.
V rozích netvarujte drát do pravého úhlu, ale vytvořte dle možnosti raději širší oblouk. Když máte vytvořenou smyčku a jste s druhým koncem zpátky u vysílače, odizolujte oba konce drátu a připevněte je do konektoru vysílače dvěma šroubky. Zasuňte konektor do příslušného místa vysílače (konektor je vytvarovaný a lze zasunout pouze jedním způsobem).

Vymezující terčíky pro elektronický ohradník:

Vymezující terčíky umožňují, aby pes viděl zónu, ve které se může volně pohybovat, a hranice, které nesmí překročit (pokud je drát veden místem, kde není hranice vymezena přirozeným způsobem, například živým plotem). Doporučujeme, aby byly značky umístěny na vnitřním okraji zvukové výstražné zóny, v dostatečné blízkosti od sebe. Až se pes dobře seznámí se svou hranicí, je možno značky odstranit.

Zapnutí a vypnutí elektronického ohradníku:

Vysílač elektronického ohradníku:

Zapojte konektor adaptéru do zdířky na spodní straně jednotky vysílače a zapojte do zásuvky. Vysílač zapnete vypínačem na spodní straně jednotky do polohy „ON“. Rozsvítí se zelená indikační kontrolka na předním panelu a v případě, že nemáte připojen anténní drát rozbliká se červená kontrolka (Loop error) a vysílač začne vydávat zvukový přerušovaný signál. Po připojení anténního drátu kontrolka zůstane trvale svítit a vysílač přestane vydávat zvukový signál.

Přijímač elektronického ohradníku (obojek):

Vložení (výměna) baterie: Křížovým šroubováčkem odšroubujte 4 šroubky víčka krytu přijímače. Vložte 3V baterii typu CR2 přičemž dbejte na správnou polaritou, vyznačenou znaménkem „+“ na plošném spoji, vedle bateriového prostoru. Ozve se pípnutí indikující,
že je obojek aktivní.
Ujistěte se, že je těsnění na správném místě, tj. v drážce na víčku. Aby se zachovala vodotěsnost, doporučujeme toto těsnění alespoň jednou za rok vyměnit, nebo pro prodloužení jeho životnosti občas potřít silikonovou vazelínou. Vraťte víčko krytu přijímače a pomocí křížového šroubováčku dotáhněte mírnou silou 4 šroubky.
Když vyměníte baterii, obojek si pamatuje mód, který jste měli navolený předtím.

Vypnutí elektronického ohradníku:

Pokud není přijímací obojek dlouhou dobu používán, měla by se z něj baterie vyjmout. Jestli chcete odvést psa ven z ohrazeného pozemku, sejměte mu přijímací obojek. Můžete také vypnout vysílač vypínačem do polohy „OFF“.

Nastavení šířky zón (výstražné a korekční zóny):

Pomocí vysílače můžete zvětšit nebo zmenšit šířku výstražné a korekční zóny, v závislosti na podmínkách Vašeho pozemku a na tom, jak je položen anténní drát.

Výstražná zóna (zvukový signál):

Plynule nastavitelná od 0,40 m do 5 m (detekční vzdálenost je přibližná, závisí na délce smyčky a umístnění drátu) na obou stranách drátu pomocí knoflíku umístěném na panelu vysílače. Stupně od 0 do 10 vám pomohou definovat šířku zóny dle Vašich potřeb, přičemž přibližně platí, že 0 = 0,40 m a 10 = 5 m.

Korekční zóna (impulsy):

Plynule nastavitelná od 0,30 m do 1,50 m (detekční vzdálenost je přibližná, závisí na délce smyčky a umístění drátu) na obou stranách drátu. Stupně od 0 do 10 Vám pomohou definovat šířku zóny dle Vašich potřeb, přičemž přibližně platí, že 0 = 0,30 m a 10 = 1,5 m.

Kontrola nastavení zón:

Před vypuštěním Vašeho psa do jemu vymezeného prostoru, byste měli fyzicky ověřit plochu a hranice Vašeho pozemku určenou Vašemu zvířeti. Za tímto účelem nejprve přiložte vývody zkušební výbojky pod elektrody přijímacího obojku, mírně je povolte a poté opět lehce přitáhněte tak, aby přitlačily drátky testovací výbojky. Do přijímacího obojku vložte baterii, a poté zapněte vysílač vypínačem na levé straně do polohy „ON“. Nastavte knoflíky obou potenciometrů do polohy „0“.

Nastavení korekční zóny:

Zvolte si vzdálenost od anténího drátu, kde chcete aby byla korekční zona určená Vašemu zvířeti, postavte se do tohoto místa a držte přijímací obojek za řemínek přibližně 30 cm nad zemí logem směrem k anténnímu drátu. Potom pomalu otáčejte potenciometrem pro nastavení korekční zóny až se v daných intervalech (přibližně po 1 sekundě) pravidelně rozsvítí testovací kontrolka a spolu s ní se ozve zvukový signál.

Nastavení výstražné zóny:

Postup je stejný jako u korekční zóny. Zvolte si vzdálenost od anténího drátu, kde chcete aby byla výstražná zona určená Vašemu zvířeti, postavte se do tohoto místa a držte přijímací obojek za řemínek přibližně 30 cm nad zemí logem směrem k anténnímu drátu. Potom pomalu otáčejte potenciometrem pro nastavení výstražné zóny až se ozve rychlý přerušovaný zvukový signál.

Důležité:

Šířka zón se mění v závislosti na délce a umístění anténního drátu na pozemku. Čím delší bude anténní drát, tím užší budou zóny. Rovněž v místě zakřivení (v rozích) může být šířka jiná než na rovných úsecích.

Nastavení intenzity korekčních impulsů:

Přijímací obojek d–fence je vybaven 8 módy, takže můžete přizpůsobit úroveň napomenutí velikosti a citlivosti Vašeho psa.
Když chcete změnit mód, obojek musí být zapnut (tj. v obojku je vložena baterie). Otevřením bateriového prostoru (odšroubováním víčka) získáte přístup k tlačítku, kterým provádíte změnu módu.
K aktivaci tohoto tlačítka použijte špičatý předmět jako je například hrot tužky. Mód se mění tisknutím a držením tlačítka; přijímací obojek přitom vydává určitý počet pípnutí (1 až 8). Počet pípnutí určuje číslo módu.
Během nastavování módu drže tlačítko stisknuté. Uvolněte jej v okamžiku, kdy je dosaženo požadovaného módu; přijímací obojek si zapamatuje Vámi vybranou konfiguraci.

Módy elektronických ohradníků

Způsob výcviku psů:

Začínáme používat obojek:
Počáteční období použití může začít u mladého psa ve věku 6 měsíců, po dokončení základní výchovy. Nedávejte přijímací obojek zvířeti ve špatném zdravotním stavu (srdeční problémy, epilepsie apod.) nebo psovi, který má problémové chování. Pes si bude potřebovat zvyknout nosit obojek: ponechávejte mu jej nasazený několik dní bez jeho používání.
Postupujte postupně a pomalu:
Aby si Váš pes rychle vytvořil spojení mezi svým nesprávným chováním a jeho nápravou, je nutné poutat jeho pozornost, nejprve upozorněním zvukovým signálem: „zvuková výstražná zóna“, a poté impulsem „korekční zóna“. Značky mu pomohou zviditelnit začátek výstražné zóny.
Povzbuzujte psa poplácáním a pohlazením:
Po napomenutí impulsem, jakmile se naučí poslechnout a vrátí se zpět, by měl být pochválen. Porozumí pak mnohem rychleji a jeho snaha poslouchat se bude zvětšovat. Když již plně porozuměl spojení mezi impulsem a svým nesprávným chováním, můžete se věnovat své vlastní práci, ale stále jej nezapomínejte pochválit za správné chování, abyste posilovali jeho schopnost chápat správné „pojetí poslušnosti“.

Sady neviditelných plotů pro psy, elektronických ohradníků pro psy:

Elektronické ohradníky pro psy lze objednat proklikem do eshopu u položky a přidáním do košíku nebo přímo v eshopu v sekci Elektronické ohradníky pro psy.

Příslušenství neviditelných plotů pro psy, elektronických ohradníků pro psy:

Zářezové konektory na spojování anténního drátu pro elektronický ohradník pro psy 4 ks

Zářezové konektory na spojování anténního drátu pro elektronický ohradník pro psy 4 ks

Zářezové konektory na spojování anténního drátu pro elektronický ohradník pro psy 4 ks - spojky pro neviditelný plot pro psy.
Koupit v e-shopu

Chovatelské potřeby pro psy – potřeby pro chovatele psů – potřeby pro chov psů – psí potřeby:

 

elektrické ohradníky pro psy
Elektrické ohradníky pro psy
Elektronické ohradníky pro psy, neviditelné ploty pro psy
Elektronické ohradníky pro psy, neviditelné ploty pro psy

Návod na instalaci elektronických ohradníků pro psy, neviditelných plotů pro psy

Niplová napáječka pro psy Duffy
Napáječky pro psy, misky na vodu pro psy
niplové napáječky pro psy, hladinové napáječky pro psy, nerezové misky na vodu pro psy, cestovní misky a cestovní napájecí láhve pro psy
Automatické krmítko pro psy Dogsimatic
Krmítka pro psy
násypná krmítka pro psy, automatická krmítka pro psy, automatické dávkovače krmiva
Boudy pro psy, psí boudy, transportní boxy pro psy do auta
Boudy pro psy, psí boudy, izolované boudy pro psy
dřevěné boudy pro psy, izolované dřevěné boudy pro psy s předsíňkou, plastové psí boudy, jak zateplit psí boudu, psí boudy pro malá i velká plemena psů
Přepravní boxy pro psy, transportní boxy pro psy do auta, venkovní boxy pro psy
Přepravní boxy pro psy, transportní boxy pro psy do auta, přepravky na psy
Ohrádka pro psy Pekin šestidílná
Ohrádky pro psy, ohrádky pro štěňata, klece pro psy a výstavní klece pro psy
Stříhací strojky pro psy, strojky na stříhání psů, strojky na psy
Stříhací strojky pro psy, strojky na stříhání psů, strojky na psy, nůžky na psy
Kuno Moser, Oster a Eider, trimovací hřebeny na psy, efilační nůžky na psy
Bullyland - figurka Jack Russel teriér
Hračky pro děti – psi, pejsci
Bullyland – figurky pejsků